Озеленяване и паркоустройство


Фирмата е специализирана в областта в изграждането, реконструкцията и поддръжката на обществени и представителни зелени и индивидуални дворове, тераси и покривни градини, проучване, парково строителство, ниско строителство, геодезична дейност, проектиране на ландшафтни, устройствени, благоустройствени проекти, поддържане на зелени площи и поливни системи, аранжиране на декоративни елементи. Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит и собствено професионално оборудване и механизация.

Специфични дейности:

- Изпълнение на декоративни настилки
- Засаждане на дървесна, храстова и цветна растителност
- Строителство на японски градини, алпинеуми и скални кътове
- Розариуми, миниатюри и участъци с редки екзоти
- Демонстриране възможностите на парковото изкуство
- Изграждане на тревни площи с перфектен вид
- Изграждане на тревни площи чрез готов тревен чим

Нашите предимства:

- Индивидуален подход към всеки клиент
- Възможност за изпълняване на обекти в цялата страна
- Изпълнение на обекти в кратки срокове
- Възможност за поемане на голям обем от работа

Изключителни права:

Изключително представителство на предлагане и техническо изпълнение назасаждане на едроразмерни иглолистни и широколистни дървесни видове и уникални екземляри.