Доставка и полагане на бетони-шлайфани и щамповани


Шлайфаният бетон е универсалната подова настилка за производствени помещения, складови, гаражи, търговкси центрове, логистични бази и др. Предимствата на този тип настилка са че не отделя прах и е лесна за поддържане. Системата от шлайфан бетон би изглеждала по-следния начин: предварително подготвена основа, бетонова настилка мин. 8 см., повърхностен втвърдител 4-5кг/м2(взависимост от натоварването на настилката), импрегниране на вече обработеният бетон, рязане и пастиране на конструктивни фуги за разширяването на бетоновата настилка през различните сезони. Обработката на прясно положения бетон става само от специализиран персонал чрез единични и двойни механични роторни заглаждачи. Процесът на полиране на бетоновата настилка протича от 6 до 18 часа взависимост от времето и площа. Импрегнирането е задължително след приключване на обработката на бетона, за да могат да се запечатът порите му, то може да бъде извършено с материали на акрилна, ацетонова и водна основа. По този начин се предотвратяват прониквания на замърсители в настилката(масла,горива, грес и др.).

Направа на шлайфан бетон е подходящ за:
- складове за логистика
- складове за хранителната промишленост, фармация, отговарящи на всички санитарни изисквания
- паркинги за лекотоварни и товарни автомобили
- подземни и надземни гаражи
- бензиностанции
- производствени халета

Шлайфаните бетони имат редица предимства и качества:
- износоустойчиви и изключително здрави;
- водонепропускливи;
- не отделят прах и се почистват лесно;
- не просмукват масла;
- влияят се минимално от атмосферните условия;
- дългогодишна експлоатация с минимум разход за поддръжка;
- избор на цветове.

Щампованият бетон - Системата се състои в оцветяване с минерални материали с висока устойчивост, щамповане и добавяне на компоненти за якост на площи с пресен бетон. В резултат се получава монолитна настилка с красиви геометрични текстури и цвят. Щампованият бетон е чудесно решение за големи и малки площи, както на обществени, така и частни места. Основните му предимства по отношение на изпълнение и инвестиция са:
- естетичен дизайн и голям избор на форми и цветове, фин завършък;
- висока издържливост на натоварване и метеорологини условия;
- кратки сроково на изпълнение;
- сравнително по-ниска цена от други настилки

Основната разлика на щампования от шлайфания бетон е в разнообразието от цветове и геометрични форми, в които щампованият бетон може да се изпълни. Имитира естествени и изкуствени камъни, тухли и други керамични материали.

Щампованият бетон има редица експлоатационни предимства:
- висока издържливост и устойчивост на изхабяване и ронене за много дълъг период от време;
- минимална нужда от поддръжка;
- стабилност и защита от подхлъзване;
- възпрепятства растежа на трева и появата на вдлъбнатини;
- не задържа вода в цепнатини и не позволява появата на мъх;
- устойчиви цветова на студове, високи температури, дъжд и сняг