Доставка и полагане на паркоелементи


Паркоелементи - Това е идеална и екологична система алтернатива на бетона и асфалта. Решетката от клетки са свързани в здрава мрежа с отвори, които позволяват свободно оттичане на водата. След полагането на системата, тя не се нуждае от никаква поддръжка за много дълъг период от време.

Предимства:
- Системата е еластична и всеки елемент може да се вдигне за ревизия и поправки и да се положи отново;
- С нея се постига перфектно и компактно земно легло и се предотвратява ерозията на почвата;
- Системата понася много високо натоварване
- Предпоставка за създаване на уникална градскa среда
Приложения:

- Тревни площи;
- Пътеки, Алеи
- Спортни площадки и терени;
- Голф игрища;
- Затревени паркинги за автомобили;
- Велосипедни алеи;
- Паркинги за каравани;
- Площадки за хеликоптери;
- Озеленени носещи плочи на подове и покриви;
- Укрепване на терасовидни терени, наклонени площиС