Проекти

По-големи референтни обекти изпълнени от Русинов Строй ЕООД за последните 3 години:
Магазин KAUFLAND – гр. Монтана - 6 000 кв.м шлайфан бетон, 6 000 кв.м. паваж, вертикална планировка, боядисване, гиспокартон, подпорни стени, ограда
Магазин KAUFLAND – гр. Благоевград - 5 000 кв.м паваж, 1200 кв.м. шлайфан бетон, вертикална планировка, гипсокартон и боядисване
Магазин PLUS – гр. Гоце Делчев - 5 000 кв.м паваж, 1 000 л.м бордюри, вертикална планировка и боядисване
Магазин PLUS – гр. Видин - 5 000 кв.м паваж, 1 000 л.м бордюри, вертикална планировка
Магазин LIDL - гр.Перник- паваж, тротоари, шлайфан бетон, вертикална планировка
Магазин LIDL - гр.София ул.”Резбарска”- паваж, тротоари, шлайфан бетон, вертикална Планировка
Логистична база PENNY - 38 000 кв.м шлайфан бетон
Логистична база LIDL - 50 000 кв.м шлайфан бетон
Завод KNAUF - 35 000 кв.м шлайфан бетон

Метростанции –Стадион ”Васил Левски” и Софийски университет - 10 000 кв.м паваж, 6 000 л.м бордюри, подпорни стени, 2 000 кв.м гранитни плочи, 1 000 кв.м теракот
Магазин IKEA – 7000 кв.м шлайфан бетон
Завод на Литекс Моторс -11000 кв.м шлайфан бетон
Пристанище Варна запад - 18 000 кв.м паваж.
Търговски център PEUGEOT - гр.Велико Търново-3 000 кв.м шлайфан бетон
Завод СИМИД - 32 000 кв.м шлайфан бетон, гипсокартон
Завод на Земелрок Щайн - 18 000 кв.м паваж, вертикална планировка.
Летище Граф Игнатиево - 3 800 кв.м шлайфан бетон, вертикална планировка.
Парк Банкя - 6 000 кв.м паваж, 2 800 л.м бордюри.
Завод на ТЕХНОСИМ - 9 000 кв.м паваж, 3 000 л.м бордюри.
Магазин ЦКС - 6 000 кв.м шлайфан бетон, вертикална планировка.
Склад МЕРКАТОР - 3 000 кв.м шлайфан бетон.
Полиграфически комбинат София - 2 000 кв.м паркоелементи, 9 000 кв.м паваж.
Завод АРОМА - 3 000 кв.м шлайфан бетон.